Dr R D Pai

MBBS, Diploma in Medical Radio-Diagnosis

RadiologyRadiology

Dr Bimal Kanti Dasgupta

MBBS, Diploma in Medical Radio-Diagnosis

RadiologyRadiology

Dr Abhijit Sarkar

MBBS, Diploma in Radio Therapy

RadiologyRadiology

Dr Sharmistha Guha

MBBS, DNB - Radio Diagnosis

RadiologyRadiology

Dr Amrita Chakraborty

MBBS, Diploma in Medical Radio-Diagnosis, DNB - Radio Diagnosis

RadiologyRadiology

Dr S K Sirohia

MBBS, Diploma in Medical Radio-Diagnosis, MD - Radio Diagnosis/Radiology

RadiologyRadiology

Dr Mukesh Sirohia

MBBS, MD - Radio Diagnosis/Radiology

RadiologyRadiology

Dr Anup Kumar Sandhu

MBBS, MD - Radio Diagnosis/Radiology

RadiologyRadiology

Dr Sukharanjan Hoaldar

MBBS, MD - Radio Diagnosis/Radiology

RadiologyRadiology

Other Specilities