Dr Nazrul Islam

BAMS

AyurvedaAyurveda

Dr Sandipan Chakraborty

BAMS, MD - Ayurveda Medicine

AyurvedaAyurveda

Dr Jyoti Lakhani

BAMS, MS - Counselling and Psychotherapy

AyurvedaAyurveda

Dr Arnab Ray

PhD- Ayurveda, MS - Ayurveda, BAMS

AyurvedaAyurveda

Dr Saumitri Tripathi

BAMS, MD - Ayurveda Medicine

AyurvedaAyurveda

Dr Karuna Sagar Gangopadhyay

BAMS

AyurvedaAyurveda

Dr Debasish Pahari

BAMS, MD - Ayurveda Medicine, PhD- Ayurveda

AyurvedaAyurveda

Dr Konika Anand

BAMS

AyurvedaAyurveda

Dr Aswathi M

BAMS

AyurvedaAyurveda

Dr Sasanka Chowdhury

BAMS

AyurvedaAyurveda

Other Specilities